Envirosep

ENVIROSEP® เป็นระบบควมคุมการเกิดวานิชที่สามารถกำจัดสารตั้งต้นที่จะก่อให้เกิดการรวมตัวของวานิชในอนาคต

           VANISH วานิชน้ำมันหล่อลื่น (หรือที่เรียกว่าแลคเกอร์, กากตะกอนหรือน้ำมันดิน) คือผลพลอยได้จากกระบวนการออกซิเดชั่นของน้ำมัน การแยกตัวออกของสารเติมแต่ง และการเสื่อมสภาพจากความร้อน วานิชที่เกิดขึ้นจะแยกตัวออกจากน้ำมันและสะสมตัวบนพื้นผิวโลหะ หรือสะสมบริเวณวาล์วและส่วนประกอบที่สำคัญอื่น ๆ

           สภาวะที่มีอุณหภูมิต่ำ เช่น การปิดเครื่อง และ บริเวณที่มีสภาวะความปั่นป่วนสูงหรือสภาวะความปั่นป่วนต่ำ เช่น ข้องอ ช่องแคบ มุม และ รูขนาดเล็ก สามารถช่วยเร่งการก่อตัวของน้ำมันดินหรือกากตะกอน การสะสมตัวของคาบวานิชส่งผลต่อแนวโน้มที่จะก่อตัวเป็นคราบเหนียวที่รวบรวมตัวกับสนิมแร่และอนุภาคอื่น ๆ ซึ่งคราบเหล่านี้มักจะแห้งไปเป็นฟิล์มที่ยากต่อการทำความสะอาด คราบวานิชที่สะสมทำหน้าที่เป็นฉนวนทำให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนลดลง สามารถส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ (reliability) การหยุดการทำงานฉุกเฉิน (Emergency shutdown) และอาจทำให้เกิดการทำความสะอาดที่มีราคาแพง นอกจากนี้คราบวานิชยังส่งผลต่อการติดขัดและยึดติดของวาล์วเซอร์โว การเปลี่ยนไส้กรองบ่อยครั้ง เกิดการอุดตัน หรือ ต้านการไหลของน้ำมันผ่านรู Orifice

ENVIROSEP® ใช้เทคโนโลยีการดูดซับและการกรองขั้นสูงเพื่อยับยั้งกระบวนการสร้างวานิชที่อุณหภูมิปกติจนถึงอุณหภูมิสูง ในขณะเดียวกันเครื่องสามารถให้อัตราการไหลเวียนของน้ำมันที่สูง ทั้งวานิชที่ละลายอยู่ในน้ำมันและวานิชที่แขวนลอยอยู่ในน้ำมันจะดูกดักจับด้วยกระบวนการดูดซับด้วยคุณสมบัติทางขั้ว (Polar adsorption) แบบหลายขั้น (multi-stage) เป็นการดูดซับคือการดักจับและยึดเกาะของไอออนอะตอมหรือโมเลกุล บนพื้นผิวของวัสดุอื่น ซึ่งเป็นปรากฏการณ์พื้นผิวที่สามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้โดยไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติเชิงกลของน้ำมัน

           ขั้นตอนที่ 1 – การกำจัดฝุ่นแบบละเอียด ไส้กรองประกอบด้วยเส้นไยกรองที่ละเอียดมาก (1 ไมครอน) เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่จับยาก

           ขั้นตอนที่ 2 – วานิชที่ไม่ละลายน้ำและเจล ดักจับสารปนเปื้อนที่อ่อนนุ่มผิดรูปได้ง่ายและมีแนวโน้มที่จะผ่านการกรองแบบดั้งเดิม ซึ่งเรา  หลีกเลี่ยงโดยใช้สื่อดูดซับวานิชที่มีความสัมพันธ์สูงสำหรับสารออกซิไดซ์ที่มีขนาดใหญ่และก่อให้เกิดตะกอน 

           ขั้นตอนที่ 3 – สารตั้งต้นวานิชที่ละลายน้ำได้ วานิชขนาดเล็กที่ละลายได้ในน้ำมันจะถูกดูดซับโดยใช้ตัวดูดซับแบบมีขั้วเฉพาะที่มีความลึกใน  การดูดซับประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะสำหรับการกำจัดสารประกอบวานิชที่ยากต่อการดักจับ