Dry Ice Mixed

  • home
  • Dry Ice Mixed

Dry ice mixed blasting

           การทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำแข็งแห้งผสมสื่อมีเดีย เป็นการประยุกต์เทคนิคการพ่นทรายหรือมีเดียอื่นๆร่วมกับเทคนิคการใช้น้ำแข็งแห้ง เป็นการทำความสะอาดแบบทำลายพื้นผิวที่มีความรุนแรงไม่สูงเท่าการใช้สื่อมีเดียเพียงอย่างเดียว เทคนิคนี้ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับงานเฉพาะด้านที่ต้องการทำลายพื้นผิวน้อยแต่ต้องการความสะอาด เช่น การกำจัดตะกรัน น้ำมัน และครายฝังแน่นของ Steam turbine rotor, gas compressor ผู้ปฏิบัติงานต้องมีประสพการณ์ทำงานและได้รับการอมรมพิเศษในการทำงาน สื่อมีเดียที่ใช้ผสมร่วมกับน้ำแข็งแห้ง เช่น Glass bead และ Aluminum oxide grit

           การพ่นทำความสะอาดด้วยเทคนิคนี้จำเป็นต้องกำจัดสื่อมีเดียของเสียที่ใช้ทำความสะอาด รวมถึงติดตั้งเต้นท์ผ้าใบเพื่อจำกัดบริเวณการทำงานและดักจับฝุ่นที่เกิดจากการแตกสลายของสื่อมีเดียมิให้รบกวนพื้นที่บริเวณอื่น