Dry Ice Blasting

  • home
  • Dry Ice Blasting

Dry ice blasting

           การทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำแข็งแห้ง เป็นการทำความสะอาดโดยไม่ทำลายพื้นผิวคล้ายกับการทำความสะอาดแบบทำลายพื้นผิวด้วยการพ่นในรูปแบบอื่นๆ เช่น การพ่นทราย การพ่นด้วยลูกปัดพลาสติก หรือการทำ soda blasting แตกต่างที่ใช้น้ำแข็งแห้งอัดเม็ดเป็นสื่อมีเดียในการพ่นแทน

           การพ่นน้ำแข็งแห้งอุณหภูมิ -79 องศาเซลเซียสด้วยความเร็วสูง เม็ดน้ำแข็งจะยุบตัวลงและถ่ายโอนพลังงานจลน์ไปยังพื้นผิว กระบวนการระเหิดของน้ำแข็งแห้งดูดซับความร้อนจากพื้นผิว ทำให้เกิดความเครียดเฉือนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน (Thermal shock) สิ่งสกปรกหรือสารปนเปื้อนชั้นบนสุดสามารถถ่ายโอนความร้อนได้มากกว่าพื้นผิววัสดุเดิมจึงหลุดออกได้ง่ายขึ้น ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับการนำความร้อนของพื้นผิววัสดุเดิมและสารปนเปื้อน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สยังทำให้เกิดคลื่นกระแทกระดับไมครอนซึ่งเชื่อกันว่าช่วยกำจัดสิ่งปนเปื้อนได้ดีขึ้น 

          การพ่นทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งมีข้อดีคือ ไม่เป็นอันตราย ไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ไม่ติดไฟ ไม่เป็นพิษ ไม่จำเป็นต้องกำจัดสื่อของเสียที่ใช้ทำความสะอาดเนื่องจากน้ำแข็งแห้งระเหิดกลายเป็นก๊าซเมื่อกระทบพื้นผิว กำจัดเพียงสิ่งสกปรกที่หลุดออกเท่านั้นซึ่งสามารถกวาดดูดหรือล้างออกได้ การทำความสะอาดด้วยวิธีนี้เป็นวิธีการทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เพิ่มก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน EPA , FDA และ USDA นอกจากนี้ยังลดหรือขจัดความเสี่ยงของพนักงานต่อการใช้สารเคมีในการทำความสะอาด